Hver dag må over 3 millioner barn hente vann

  • Turen tar ofte 2–5 timer
  • Liten tid til skole
  • Samfunnet stopper opp